Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Απόφαση του Δ. Σ. Λευκάδας για την Βοήθεια στο Σπίτι

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αρ. 36/11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 448
Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 36447/12-12-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).....

Παραβρέθηκαν
1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σίδερης Αντώνιος
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Μεσσήνη Κερασούλα
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Πεντεσπίτης Νικόλαος
13. Γαζής Αναστάσιος
14. Καρβούνης Σπυρίδων
15. Ζουριδάκης Ευτύχιος
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Στραγαλινός Βασίλειος
18. Κονιδάρης Κυριάκος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Καββαδάς Αθανάσιος
21. Μαργέλης Γεώργιος
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23 Βεργίνης Ξενοφών
24 Λιβιτσάνος Γεράσιμος
25 Λάζαρη Πηνελόπη
26. Αραβανής Γεράσιμος
27. Γαβρίλης Δημήτριος
28. Μικρώνης Ζώης
Απουσίαζαν
1.Ρεκατσίνας Σπυρίδων
2.Μελάς Βασίλειος
3.Μεσσήνης Ιωάννης
4.Σώλος Φώτιος
5.Σάντα Μακρή Αικατερίνη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 36/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Εισηγητής: κ.Κώστας Αραβανής - Δήμαρχος
Ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, πρότεινε να συζητηθεί εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το θέμα της έκδοσης ψηφίσματος για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.
Στην συνέχεια ο κ.Δήμαρχος διάβασε το παρακάτω ψήφισμα και ζήτησε την έγκριση του Δ.Σ.:
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί την τελευταία δεκαετία την πλέον αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο και πετυχημένη κοινωνική υπηρεσία που παρέχουν οι Δήμοι.
2. Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που εξυπηρετεί κατ' οίκον 100.000 και πλέον ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, απασχολούνται 4.000 εργαζόμενοι, με αβέβαιο εργασιακό μέλλον, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, οικιακής βοήθειας και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης συμβάλλοντας με τρόπο ουσιαστικό στο κοινωνικό κράτος και στις προνοιακές δομές της χώρας.
Εκτιμώντας ότι:
1. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει ουσιαστικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων (περιορισμός αλόγιστης συνταγογράφησης φαρμάκων και άσκοπων διακομιδών σε Νοσηλευτικές Μονάδες), στην αποφυγή εγκλεισμού ηλικιωμένων σε Ιδρύματα και στην παραμονή τους στο φυσικό τους περιβάλλον, παρέχοντας προς αυτούς αξιοπρέπή διαβίωση.
2. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτουν αυταπόδεικτα πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχουν προσληφθεί μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ
3. Στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί ως αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στη φτώχεια, στην ανέχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό.
4. Ενδεχόμενη κατάργηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα έχει ολέθριες συνέπειες για τους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ, που χωρίς τη βοήθεια που τους παρέχει το πρόγραμμα θα μείνουν στο έλεος της τύχης
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
1. Να εξασφαλιστεί από την Πολιτεία η σταθερή και μόνιμη χρηματοδότηση των δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
2. Η Πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της εργασίας των χιλιάδων απασχολουμένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και για νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει τη στελέχωση των νέων Κοινωνικών Υπηρεσιών που συστήθηκαν στου Δήμους με το έμπειρο προσωπικό που εργάζεται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Το ανωτέρω Ψήφισμα να διαβιβαστεί:
1. Στον Υπουργό Εσωτερικών
2. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε)
3. Στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Ιονίων Νήσων)
4. Στο Σωματείο των Εργαζομένων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
5. Στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης».
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, Ομόφωνα αποφασίζει Την έκδοση του παραπάνω ψηφίσματος.
Το ανωτέρω Ψήφισμα να διαβιβαστεί:
1. Στον Υπουργό Εσωτερικών
2. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε)
3. Στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Ιονίων Νήσων)
4. Στο Σωματείο των Εργαζομένων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
5. Στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 448/11.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα παρόντα μέλη
ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ               My Lefkada  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Νήσος Καστός

Καστός. Ένας μικρός υπέροχος κόσμος (κλικ φώτο)